Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Máte ve vlastnictví pozemky, které nejsou v zastavitelném území a tudíž není možné na nich zahájit výstavbu rodinného domu? Právě pro Vás je tu naše služba. Podáme za Vás potřebnou žádost o změnu územního plánu.

 • podáme ze Vás kompletní žádost o změnu územního plánu
 • podaná žádost má všechny potřebné náležitosti vč. povinných příloh (výkresová dokumentace, stanoviska dotčených orgánů)
 • termín dodání finálního prověření je max. 40 dní od objednání
 • Pozn. V České republice je tvorba a změna územního plánu jednou z pravomocí obce, je vydáván na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Podle stavebního zákona musí obec každé čtyři roky předložit zprávu o územním plánu, tedy analýzu, jak se dosavadní územní plán osvědčil, kde by bylo vhodné něco změnit či upravit, které oblasti by měl nově územní plán zahrnovat. Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje.

Kupujete pozemek a chcete prověřit, zda se na něm dá postavit Váš vysněný dům, případně zda na něm lze vůbec stavět? Právě pro Vás je tu naše služba prověření pozemku.

 • prověříme, zda lze na konkrétním pozemku z hlediska územního plánu možno stavět
 • zajistíme výpis existence inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, elektro, plyn)
 • prověření věcných břemen
 • prověření památkové ochrany
 • prověření omezení z hlediska životního prostředí
 • zajištění leteckých snímků pozemku a jeho okolí
 • Termín dodání finálního prověření je max. 35 dní od objednání.

Jak postupujeme při realizaci zakázky?