Máte ve vlastnictví pozemky, které nejsou v zastavitelném území a tudíž není možné na nich zahájit výstavbu rodinného domu? Právě pro Vás je tu naše služba. Podáme za Vás potřebnou žádost o změnu územního plánu.

 • podáme ze Vás kompletní žádost o změnu územního plánu zkráceným postupem
 • podaná žádost má všechny potřebné náležitosti vč. povinných příloh (výkresová dokumentace, stanoviska dotčených orgánů)
 • termín předání finální žádosti na příslušný úřad, se všemi přílohami, je zpravidla 40 dní od objednání
 • pozn. V České republice je tvorba a změna územního plánu jednou z pravomocí obce, je vydáván na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Podle stavebního zákona musí obec každé čtyři roky předložit zprávu o územním plánu, tedy analýzu, jak se dosavadní územní plán osvědčil, kde by bylo vhodné něco změnit či upravit, které oblasti by měl nově územní plán zahrnovat. Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje.

Kupujete pozemek a chcete prověřit, zda se na něm dá postavit Váš vysněný dům, případně zda na něm lze vůbec stavět? Právě pro Vás je tu naše služba prověření pozemku.

 • prověříme, zda lze na konkrétním pozemku z hlediska územního plánu možno stavět
 • zajistíme výpis existence inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, elektro, plyn)
 • prověření věcných břemen
 • prověření památkové ochrany
 • prověření omezení z hlediska životního prostředí
 • zajištění leteckých snímků pozemku a jeho okolí
 • termín dodání finálního prověření je zpravidla 35 dní od objednání

O pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu rozhoduje vždy zastupitelstvo obce, na její pořízení není právní nárok, změnu nelze garantovat.

Po našem prověření získáte oficiální dokumenty ze stavebního úřadu, kde bude sděleno co lze na daném pozemku postavit z hlediska platného územního plánu.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Jak postupujeme při realizaci zakázky?

Výsledek naší práce

Zkušenosti našich klientů

Petra Matoušková
Petra Matoušková
Read More
Prověřili nám stavební pozemek před koupí. Mohu doporučit. Vše klaplo na 100 %
Petr Teplý
Petr Teplý
Read More
Prověřili jsme si pomocí této služby náš pozemek a následně nám vyřídili i stavební povolení. DOPORUČUJI
Previous
Next
Karel Macek
Karel Macek
Read More
Firma nám zařídila změnu územního plánu a zhodnotila tak náš pozemek, na kterém se chystáme nyní postavit baráček.
Karolína Novotná
Karolína Novotná
Read More
Vše v naprostém pořádku.
Previous
Next